واردات ۲۴۱ خودرو سواری به ارزش ۵.۶ میلیون دلار در بهار ۱۴۰۲


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: در بهار امسال ۲۴۱ دستگاه خودرو سواری و به ارزش ۵.۶ میلیون دلار به کشور وارد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۵۱۷.۹۵ در صدی در تعداد و ۴۵۲.۰۳ در صدی در ارزش دلاری داشته است .

منبع: https://www.irna.ir/news/85173880/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B2%DB%B4%DB%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DB%B5-%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2