واردات ۱.۶ میلیارد دلار شمش طلا در سال جاری


تهران – ایرنا – در دی ماه سال جاری ۵.۴ تن شمش طلا به ارزش ۳۵۲ میلیون دلار وارد کشور شده و در مجموع در سال جاری ۱.۶ میلیارد دلار شمش طلا وارد شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85365192/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B1-%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری