واردات کالا از گمرکات خوزستان ۱۱درصد کاهش یافت


اهواز – ایرنا – ناظر گمرکات خوزستان گفت: در بهار امسال سه میلیون و ۳۸۲هزار تُن کالا به ارزش بیش از ۱.۹ میلیارد دلار از طریق گمرکات خوزستان وارد کشور شد که در هم‌سنجی با مدت مشابه پارسال از نظر ارزش ۱۱درصد کاهش نشان می‌دهد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85155260/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B1%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA