واردات تخم مرغ نطفه دار/ پیش بینی تولید ۱۲۵ میلیون جوجه

البته چندی پیش دبیر انجمن جوجه یکروزه به ایسنا اعلام کرد که به میزان کافی جوجه در کشور تولید شده است و مابقی نیز در صورت نیاز از محل واردات تامین می شود.

به گفته وی، برای خرداد ماه ۱۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تخم مرغ نطفه دار خوابیده شده که از آن حدود ۱۲۵ میلیون قطعه جوجه یکروزه تولید خواهد شد.

به گزارش ایسنا، اخیرا نامه ای از سرپرست مدیریت طیور سازمان جهاد کشاورزی یکی از استان‌های کشور به کارخانجات جوجه کشی همان استان منتشر و در آن اعلام شد “با توجه به تصمیم در خصوص واردات تخم مرغ نطفه دار گوشتی خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص ظرفیت خالی آن کارخانه جهت هچ تخم مرغ نطفه دار اشاره شده، اطلاعات درخواستی جهت اقدامات بعدی به مدیریت ارسال شود.”

بر این اساس به نظر می رسد که واردات تخم مرغ نطفه دار آغاز شده است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402031409128/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%86%D8%B7%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B2%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87بنابرگفته این فعال بخش خصوصی، در فروردین ماه ۱۰۷ میلیون و در اردیبهشت ۱۱۳ میلیون جوجه یکروزه تولید شده است.

صدیق پور همچنین اعلام کرد که در حال حاضر حدود دو میلیون تخم مرغ نطفه دار از ترکیه وارد و خوابانده شده که در مقابل تولید داخل یعنی ۱۶۵میلیون و ۶۰۰ هزارتخم مرغ نطفه دار عدد زیادی نیست.

دبیر انجمن جوجه یکروزه کشور گفت: حدود دو میلیون تخم مرغ نطفه دار از ترکیه وارد و خوابانده شده که در مقابل تولید داخل یعنی ۱۶۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تخم مرغ نطفه دار عدد زیادی نیست.