واحد رصد تورم تشکیل می شود

اعضا در این نشست همچنین مصوب کردند که به منظور افزایش سرمایه‌گذاری در راستای تحقق رشد اقتصادی برنامه‌ریزی شده در قانون بودجه، دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی بخش خصوصی مرتبط برنامه رشد سرمایه‌گذاری در حوزه مربوط به خود را تدوین و به ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه کنند.

در این نشست اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر کردند واحد رصد تورم به منظور رصد و کنترل رشد آن در یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری تشکیل شود و سیاست‌های مقتضی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را به این ستاد پیشنهاد کند.

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین مقرر کرد به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی بانک مرکزی دقت را اعمال کند و تمام دستگاه‌های اجرایی با بانک مرکزی در این زمینه هماهنگی لازم را داشته باشند.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه شنبه به ریاست آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی برگزار و در آن گزارشی از آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور ارائه شد.

در بخش دیگری از این جلسه گزارشی از بازار بورس و راهکارهای پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار برای رونق بیشتر بازار سرمایه ارایه و مقرر شد این پیشنهادها به منظور بررسی به دستگاه‌های اقتصادی ارائه و ننتیجه به جلسه بعدی ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84898708/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری