هیچ فردی در مقابله با فساد مصون نیست


تهران – ایرنا – رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه در مقابله با فساد هیچ فردی مصون نیست و خط قرمزی وجود ندارد، بیان کرد: با برخورد قضایی با متخلفان در گذشته، چندین هزار میلیارد تومان به خزانه دولت و مردم بازگشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85401794/%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D9%88%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری