هوش مصنوعی مولد به جستجوی گوگل در ژاپن و هند آمد

گوگل اعلام کرد که هوش مصنوعی مولد را به ابزار جستجوی خود برای کاربران در هند و ژاپن عرضه کرده است.

کاربران ژاپنی می توانند از این ویژگی به زبانهای محلی خود استفاده کنند، در حالی که در هند، به زبانهای انگلیسی و هندی در دسترس خواهد بود.

به گزارش ایسنا، این ویژگی که اولین بار فقط در آمریکا عرضه شد، هفته جاری در این دو کشور عرضه شد و کاربران حق انتخاب آن را خواهند داشت.

بر اساس گزارش رویترز، این ویژگی موتور جستجوی گوگل، برای جستجوی اطلاعات، مانند یافتن مکان چیزی برای خرید، استفاده می شود و با چت بات «گوگل بارد» (Bard) که پرسونا داشته و می تواند مکالمات شبیه انسان را برای مثال، برای تولید کد نرم افزاری انجام دهد، متفاوت است،

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060906344/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%AF