هوشمندسازی نظام مالیاتی در دولت سیزدهم/ تمرکز بر اخذ مالیات از مشاغل خاص باشد

هوشمندسازی نظام مالیاتی در دولت سیزدهم/ تمرکز بر اخذ مالیات از مشاغل خاص باشد

به گزارش ایرنا، آمارها نشان داده که در دهه اخیر نسبت مالیات به سهم تولید ناخالص داخلی برای برخی مشاغل خاص بسیار پایین بوده و با اینکه حداقل ۲۰ درصد از تولید ناخالص ملی برای این مشاغل در نظر گرفته شده و کمتر از ۶ درصد درآمدهای مالیاتی به آنها اختصاص یافته است.

همچنین از سوی دیگر با محاسبه برخی از این نسبت‌ها برای دیگر مشاغل از جمله کارمندان شاهد تفاوت چشمگیری در پرداخت مالیات میان آنها و مشاغل خاص هستیم؛ در همین راستا، سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم، با انجام اقداماتی تلاش کرده تا سرانه مالیات پرداختی توسط بخش‌های گوناگون از ساختار عادلانه‌تری پیروی کند.

پرداخت مالیات توسط اقشار و صنوف مختلف بررسی شود

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایرنا، در رابطه با لزوم حرکت به سمت برقراری نظام عادلانه‌تر در دریافت مالیات، اظهار کرد: برقراری تناسب میان مالیات پرداختی مشاغل و سهم آنها از تولید ناخالص داخلی کشور، از جمله وظایف سازمان امورمالیاتی و وزارت اقتصاد است؛ این دو دستگاه باید میزان پرداخت مالیات توسط اقشار و صنوف مختلف را به‌طور مرتب مورد سنجش قرار داده و توازن هرچه بیشتر را در پرداخت مالیات مشاغل گونان ایجاد کنند.

تمرکز بر اخذ مالیات از مشاغل خاص با درآمدهای کلان باشد

وی افزود: سازمان امور مالیاتی باید همانند برخی اقدامات مثبتی که در سال‌های اخیر اجرایی کرده، جامعه را در بخش‌های دیگر هم مورد پایش قرار داده و نبض مالیاتی کشور را به نحوی تنظیم کند که عدالت در دریافت مالیات در بخش‌های مختلف استقرار پیدا کند.

نماینده مردم در مجلس با تاکید بر اینکه باید سرانه پرداختی مالیات مشاغل خاص نظیر بنگاه‌های املاک، جواهرفروشان، نمایشگاه‌های خودرو، رستوران‌دارها در مقایسه با سرانه پرداختی برخی دیگر از جمله کارمندان از روند منطقی‌تری پیروی کند، گفت: در این راستا سازمان مالیاتی می‌تواند با بررسی الگوهای مختلفی که در دنیا مورد استفاده قرار گرفته، نمونه‌های موفق در این زمینه را با در نظر گرفتن شرایط کشور مورد بهره‌گیری قرار دهد تا هرچه بیشتر از وجود ناعدالتی در پرداخت مالیات پرهیز شود. باید تمرکز بر اخذ مالیات از مشاغل خاص با درآمدهای کلان باشد.

اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

حاجی دلیگانی ادامه داد: یکی از گام‌های مهم دولت سیزدهم در راستای مالیات‌ستانی هوشمند، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است که از تیرماه سال ۱۴۰۱ راه اندازی شد. این اقدام در جهت شفافیت جریان کالایی هر یک از مشاغل صورت گرفت.

وی تاکید کرد: اقدام مهم دیگر در زمینه هوشمندسازی نظام مالیاتی، ساماندهی دستگاه‌های پوز حقیقی و متصل کردن هر یک از این پوزها به یک مودی مالیاتی است که زمینه شفافیت جریان مالی و تراکنشی هر یک از مشاغل را فراهم کرد.

هوشمندسازی نظام مالیاتی در دولت سیزدهم

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: دولت سیزدهم و سازمان امور مالیاتی در زمینه استفاده از امکانات و فناوریهای روز، اقدام بسیار شایسته‌ای در راستای پیشگیری از فرار مالیاتی و برقراری هرچه سریع‌تر نظام عادلانه دریافت مالیات داشته است.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه در سال‌های گذشته شکاف مالیاتی کم شده است، گفت: باید امسال هم توجه ویژه‌ای بر اخذ مالیات از مشاغل خاص با تقاطع‌گیری داده‌ها، به‌کارگیری فناوری‌های روز و افزایش دقت محاسبه داشته باشد تا به تحقق هرچه بیشتر شفافیت جریان مالی در مشاغل گوناگون کمک خواهد کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85488095/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2