هوشمندسازی نظام مالیاتی از تورم مزمن و فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند

علی صالحی روز سه‌شنبه در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با شفافیت سازی و اتصال به سامانه مالیاتی کشور منجر به رشد و توسعه یافتگی می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در ۷۰ سال گذشته تامین منابع دولت از چاپ پول بوده است، گفت: در نظام توسعه یافته، هزینه‌های دولت باید از منابع مالیاتی تامین شود، در حالی که در گذشته از طریق چاپ پول بوده است.

این کارشناس اقتصادی با بیانن اینکه با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و مشوق‌های مالیاتی گرایش مردم به سمت کارهای تولیدی و مولدی بیشتر می‌شود، اضافه کرد: با شناسایی پیچ‌های مالیات برای سفته‌بازی و سوداگری حرکت به سمت فعالیت‌های مولد ارجحیت پیدا می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین موتور محرک توسعه یافتگی، نظام مالیاتی توسعه یافته است، گفت: کارکرد اصلی یک نظام مالیاتی توسعه است؛ از این رو با تکمیل سامانه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شاهد شفافیت و افزایش درآمدهای مالیاتی خواهیم بود.

صالحی ادامه داد: پیش از این افراد از طریق اظهارنامه‌های مالیاتی با کتمان کردن بخشی از درآمدها، هزینه‌ها را اعلام می‌کردند که با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، جلوی فرارهای مالیاتی گرفته می‌شود.

صالحی ابراز داشت: با هوشمندسازی نظام مالیاتی باید به سمت درمان بیماری ساختار هفتاد ساله اقتصاد کشور حرکت کنیم تا از تورم مزمن جلوگیری شود.

این کارشناس بیان کرد: با اتصال حداکثری شبکه‌های اقتصادی به نظام مالیاتی، ما از نظام مالیاتی ممیز محور به سمت مودی محور حرکت می‌کنیم. در واقع نظام مالیاتی درآمدی و تنظیمی کنار هم قرار می‌گیرند.

وی گفت: با اجرای این قانون، حساب‌ها به سامانه مالیاتی متصل شده و صورتحساب‌های الکترونیکی صادر می‌شود و تراز درآمدی و هزینه‌ای به صورت واقعی مشخص می‌شود. با اجرای این قانون، امکان مخفی کردن درآمدها و فرار مالیاتی وجود نخواهد داشت.

صالحی تاکید کرد: در کشورهای توسعه یافته سخت‌گیری‌هایی بر اخذ مالیات صورت می‌گیرد و جریمه‌های سنگین برای فرار مالیاتی اختصاص می‌شود؛ امیدوارم با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به سمت نظام هوشمند و توسعه یافته مالیاتی حرکت کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84898722/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

وی افزود: اساساً کارکرد ثانویه یک نظام مالیاتی توسعه یافته، تامین بودجه دولت است تا دولت مجبور به چاپ پول و ایجاد تورم نشود؛ این کارکرد بسیار شگرف و تاثیر گذار در اصلاح نظامی پولی و درآمدی دولت است.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری