همتی همچنان رکورددار بیشترین تورم پس از انقلاب است


تهران- ایرنا- در دوره مدیریت عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی دولت گذشته، نرخ تورم نقطه‌ای در دو ماه متوالی بالای ۶۵ درصد بود تا وی رکورددار بیشترین تورم پس از انقلاب باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85066775/%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری