همتی با ۶۵.۳ درصد رکورد تورم نقطه به نقطه پس از انقلاب را به نام خود ثبت کرد

به گزارش ایرنا، مطابق گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه (درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل) در دوران پس از انقلاب هیچ‌گاه به بالاتر از ۶۰ درصد نرسیده بود تا اینکه در دولت دوازدهم و در دوران ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی، این رکورد تلخ ثبت شد.

همتی با ۶۵.۳ درصد رکورد تورم نقطه به نقطه پس از انقلاب را به نام خود ثبت کرد


منبع: https://www.irna.ir/news/84872629/%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%B6%DB%B5-%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87

در سال ۱۴۰۰ با تغییر دولت، نرخ تورم نقطه به نقطه در دولت سیزدهم روند نزولی طی کرد و در اوایل سال ۱۴۰۱ با حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تورم نقطه به نقطه برای مدت کوتاهی افزایشی شد؛ اما بالاترین تورم نقطه به نقطه در دولت سیزدهم مربوط به تیرماه ۱۴۰۱ با ۴۶.۴ درصد بود که در مردادماه با تخلیه تدریجی آثار تورم حذف ارز ۴۲۰۰ روند کاهشی آن آغاز شد و به ۴۵.۸ درصد رسید که حدود ۲۰ درصد کمتر از رکورد تورمی دولت قبل و همتی است.

بدین ترتیب در سال ۱۳۹۹ برای چند ماه متوالی، تورم نقطه به نقطه از ۶۰ درصد عبور کرد و در بهمن همان سال به ۶۵.۳ درصد رسید که بالاترین تورم نقطه به نقطه پس از انقلاب محسوب می‌شود.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری