همایش ملی «مشارکت مردمی در نظام مالیاتی» برگزار می‌شود


تهران – ایرنا – مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از برگزاری همایش ملی “مشارکت مردمی در نظام مالیاتی کشور” همزمان با ایام دهه فجر انقلاب اسلامی در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85022521/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری