همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری خوزستان رزمایش بزرگ اقتصادی است


اهواز- ایرنا- رییس اتاق بازرگانی اهواز از همکاری این اتاق و دستگاه‌های متولی حوزه اقتصادی برای برگزاری همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خوزستان با حضور ۱۰ کشور خارجی خبر داد و گفت: با توجه به فعالیت‌های اخیر کشور در حوزه دیپلماسی، این همایش را می‌توان نوعی رزمایش بزرگ اقتصادی در منطقه دانست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85173177/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA