همایش روز ملی اصناف با حضور رییس مجلس شورای اسلامی

همایش روز ملی اصناف، شنبه ۳ تیر ماه  با حضور محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد.

منبع: https://www.isna.ir/photo/1402040301186/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C