همایش تبیین نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برگزار شد


تهران-ایرنا- همایش تبیین نظام یکپارچه و فراگیر پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ویژه شرکت‎ های دولتی و سایر دستگاه ‏های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری به عنوان دومین گروه مشمول اجرای این قانون، در مرکز همایش ‏های صدا و سیما برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972222/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری