هفت هزار خانه قرآنی در کشور فعالیت می‌کند


تهران- ایرنا- مدیر کل توسعه مشارکت‌های مردمی سازمان دارالقرآن الکریم از فعالیت هفت هزار خانه قرآنی در سطح کشور خبر داد و گفت: در پنج ماه گذشته ۳۴۰ خانه قرآنی آغاز به کار کردند و اگرچه حدود هزار خانه قرآنی در ایام کرونا تعطیل شد ولی سال گذشته ۸۰۰ خانه قرآنی راه اندازی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85205209/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری