هفته دولت ۴۱۰۰ واحد مسکن روستایی تحویل می‌شود

ایسنا/همدان وزیر کشور اعلام کرد: ساخت ۱۴ هزار واحد مسکن در حوزه روستایی آغاز شده است و هفته دولت ۴۱۰۰ واحد تحویل داده می‌شود.

وی  یادآور شد: جریان مسکن در استان همدان خوب شده که امیدواریم با این تلاش‌ها شتاب بیشتری گیرد و نهضت مسکن در این استان محقق شود.

انتهای پیام 

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051911798/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DB%B4%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

وزیر کشور با اشاره به اینکه در حوزه خودمالکی بیش از ۲۰۰۰ واحد مجوز گرفتند، گفت: زمین‌های مرغوب استانداری به پروژه مسکن کوی پرواز اختصاص یافته و احداث ۱۱ هزار واحد در این منطقه طراحی شده که امیدواریم بخشی تا پایان سال تحویل داده شود.

احمد وحیدی پنجشنبه ۱۹ مرداد در بازدید از پروژه مسکن کوی پرواز شهر همدان، اظهار کرد: ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکن سهمیه استان همدان است و در بخش‌های مختلف کار انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حوزه روستایی هم اقدامات خوبی صورت گرفته است، افزود: ساخت ۱۴ هزار واحد مسکن در این بخش آغاز شده و هفته دولت ۴۱۰۰ واحد تحویل داده می‌شود.