هفته دولت ۴۱۰۰ واحد مسکن روستایی تحویل می‌شود

ایسنا/همدان وزیر کشور اعلام کرد: ساخت ۱۴ هزار واحد مسکن در حوزه روستایی آغاز شده است و هفته دولت ۴۱۰۰ واحد تحویل داده می‌شود.

وزیر کشور با اشاره به اینکه در حوزه خودمالکی بیش از ۲۰۰۰ واحد مجوز گرفتند، گفت: زمین‌های مرغوب استانداری به پروژه مسکن کوی پرواز اختصاص یافته و احداث ۱۱ هزار واحد در این منطقه طراحی شده که امیدواریم بخشی تا پایان سال تحویل داده شود.

انتهای پیام 

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051911798/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DB%B4%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

احمد وحیدی پنجشنبه ۱۹ مرداد در بازدید از پروژه مسکن کوی پرواز شهر همدان، اظهار کرد: ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکن سهمیه استان همدان است و در بخش‌های مختلف کار انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حوزه روستایی هم اقدامات خوبی صورت گرفته است، افزود: ساخت ۱۴ هزار واحد مسکن در این بخش آغاز شده و هفته دولت ۴۱۰۰ واحد تحویل داده می‌شود.

وی  یادآور شد: جریان مسکن در استان همدان خوب شده که امیدواریم با این تلاش‌ها شتاب بیشتری گیرد و نهضت مسکن در این استان محقق شود.