هفتمین مزایده الکترونیک سازمان اموال تملیکی فردا آغاز می‌شود

غلامی ادامه داد: متقاضیان می‌توانند از ساعت ۸ روز چهارشنبه یازدهم آبان‌ماه ۱۴۰۱ لغایت ساعت ۲۴ روز چهارشنبه مورخ هجدهم آبان‌ماه ۱۴۰۱ به‌منظور دریافت اطلاعات فهرست کالاها، شرایط مزایده و ارائه پیشنهاد به وبگاه مزایده الکترونیک به نشانی   مراجعه نمایند.

وی گفت: ثبت پیشنهاد قیمت در سامانه مذکور حداکثر تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه هجدهم آبان‌ماه ۱۴۰۱ امکان‌پذیر است و داشتن کد ملی برای اشخاص حقیقی و کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی به همراه شماره‌حساب قابل‌استفاده از طریق اینترنت برای متقاضیان شرکت در مزایده الزامی است.

وی افزود: شرکت‌کنندگان در مزایده باید برای ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیک (توکن) به دفاتر ثبت‌اسناد رسمی در سراسر کشور مراجعه نمایند که بـرگزاری مزایـده صرفاً از طریق سامانه مـزایده الکترونیک دولت به آدرس فوق بوده و ارائـه پیشنـهاد قیمت نـیز از ایـن طـریق انـجام می‌پذیرد، لذا تمامی شرکت‌کنندگان در مزایده می‌توانند از تاریخ اعلام شده با استفاده از امضای الکترونیک، نسبت به ثبت پیشنهاد اقدام کنند.

به گزارش ایرنا از اموال تملیکی، «سعید غلامی باغی» در این باره اظهار داشت: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره‌گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت به‌صورت اینترنتی در هفتمین مزایده الکترونیک سال ۱۴۰۱ به فروش برساند.

معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی زمان رمزگشایی پیشنهادها را ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۱ اعلام کرد و گفت: رمزگشایی از مزایده الکترونیک ۲۶۲ با حضور اعضای فروش در محل سازمان مرکزی، انجام و برندگان اعلام می‌شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84929756/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری