هشدار وزیر خزانه داری آمریکا درباره فاجعه اقتصادی


نیویورک – ایرنا- جانت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه هشدار داد که شکست کنگره در افزایش سقف بدهی دولت  آمریکا و ورشکستگی ناشی از آن، “فاجعه اقتصادی” را به دنبال خواهد داشت و نرخ‌های بهره را برای سال‌های آینده افزایش خواهد داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85092636/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری