هشدار وزارت اقتصاد درباره تملیک املاک ثبت‌نشده‌ دستگاه‌ها در سادا


تهران – ایرنا – وزارت اقتصاد و دارایی در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی هشدار داد چنانچه با فوریت اطلاعات مربوط به املاک در اختیار خود را در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ثبت یا تکمیل نکنند، این املاک به عنوان اموال متصرفه غیرقانونی شناخته شده و سند مالکیت آن به نام دولت ثبت می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85192290/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری