هشدار منظور به احتمال ناترازی بودجه/ سال آینده ۲۵۰ همت کسری داریم


تهران- ایرنا- رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به احتمال ناترازی ۲۵۰ همتی بودجه سال ۱۴۰۳ در صورت تصویب مصوبات کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس هشدار داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85364359/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری