هشدار فدرال رزرو درباره خروج بیش از نیم تریلیون دلار از بانک‌های آمریکا


تهران- ایرنا- فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) هشدار داد در صورت وقوع یک رکود شدید، بیش از نیم تریلیون دلار از نظام بانکی آمریکا خارج خواهد شد و وضعیتی «به شدت نامطلوب» ایجاد خواهد کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85157422/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B2%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C