هزینه تراشی کمیسیون تلفیق در بودجه سبب مشکلات اقتصادی می‌شود


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایجاد ۵۵ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید برای دولت توسط کمیسیون تلفیق، گفت: تغییرات در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نباید منجر به هزینه‌تراشی برای دولت شود، زیرا این امر باعث مشکلات و تبعات اقتصادی در آینده خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85037582/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری