هزینه‌تراشی مجلس در برنامه هفتم معادل ۱۰ برابر بودجه ۱۴۰۲


تهران- ایرنا- کمیسیون تلفیق مجلس در مصوباتی خارج از قاعده، لایحه برنامه هفتم توسعه را به متنی مغشوش با بیش از ۱۰ هزار هزار میلیارد تومان هزینه‌های فاقد منبع درآمدی تبدیل کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85228700/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%DB%B1%DB%B0-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری