هدف طرح مالیات عایدی سرمایه سفته بازان هستند نه مصرف‌کننده


تهران- ایرنا- نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه تنها شامل افرادی می‌شود که در بازارها با فرار مالیاتی به دنبال سفته‌بازی و دلالی هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031072/%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری