هدایت نقدینگی به سمت بورس در مهار تورم و تحقق شعار سال موثر است


تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه یکی از بهترین راهکارها برای تحقق شعار امسال و کنترل نقدینگی و کاهش تورم خواهد بود، گفت: تقویت بازار سرمایه برای تامین مالی شرکت‌ها به مراتب سبب رونق تولید خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85082615/%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری