نیجریه باید به بریکس بپیوندد


تهران- ایرنا- یک فعال حقوق بشر نیجریه، پیوستن این کشور به بریکس را ضروری دانست و اظهار کرد: نیجریه باید نفت خام را به نایرا بفروشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85386950/%D9%86%DB%8C%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری