نگران نابودی اسناد اداری هستیم/ کشف سند ۳۳ ساله میان کاغذ باطله‌ها


تهران- ایرنا- رئیس امور حوزه ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور از کشف سند ۳۳ ساله اداری کشور میان کاغذهای باطله خبر داد و گفت: نگران نابودی اسناد اداری هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85024124/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%DB%B3%DB%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری