نگرانی نیمی از مردم آمریکا در خصوص امنیت سپرده‌های بانکی


تهران- ایرنا- بر اساس نظرسنجی اخیر مؤسسه گالوپ، نزدیک به نیمی از آمریکایی‌ها نگران امنیت سپرده‌های خود در بانک‌های این کشور هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85106264/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری