نگرانی رؤسای سابق فدرال رزرو درباره بحران بانکی آمریکا


تهران- ایرنا- رابرت کاپلان (Robert Kaplan) و دنیس لاکهارت (Dennis Lockhart)، رؤسای سابق شعبه‌های فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا)، نگران بحرانی هستند که امسال، یکی پس از دیگری دامنگیر بانک‌های این کشور می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85103166/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B2%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری