نگاه کارشناسی پیش نیاز تحلیل مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد در حالی که هنوز طرح مولدسازی دارایی های دولت آغاز نشده است برخی رسانه‌ها با نگاه غیرکارشناسی از آن به عنوان طرحی شکست خورده یاد می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85024340/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری