نگاه دوگانه غربگراهای ایران درباره چین/ کاهش سلطه دلار با پیمان پولی تهران – پکن


تهران- ایرنا- اگر به چین نزدیک شویم می‌گویند مستعمره شدیم، اگر رئیس‌جمهور چین به عربستان برود می‌گویند چین شما را کنار گذاشته است!


منبع: https://www.irna.ir/news/85030554/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری