نگاه دولت سیزدهم به بازار سرمایه، نگاه حمایتی است/ برنامه تحقق شعار سال تدوین شد


تهران- ایرنا- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه نگاه دولت سیزدهم به بازار سرمایه، یک نگاه حمایتی است، گفت: دولت علاقه‌مند است سهم بازار سرمایه در تامین مالی طرح‌های عمرانی را افزایش دهد، به طوری که بتواند اهداف توسعه‌ای خود را در اجرای پروژه‌های زیرساختی از طریق بازار سرمایه پیش ببرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85474838/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری