نگاه بلندمدت لایحه برنامه هفتم توسعه به حوزه صنعت


تهران- ایرنا- عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس از نگاه بلند مدت و مثبت لایحه برنامه هفتم توسعه به حوزه صنعت خبر داد و گفت: پیش‌بینی‌هایی هم در حوزه تامین برق مورد نیاز صنایع صورت گرفته و تکالیفی برای وزارت نیرو در لایحه برنامه در نظر گرفته شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85135935/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA