نگاهی به درآمدهای مالیاتی در چهار ماه نخست ۱۴۰۲؛ رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته


تهران- ایرنا- ۲۱۶ هزار میلیارد و ۲۹۹ میلیون تومان درآمد مالیاتی از ابتدای امسال تا پایان تیرماه وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۴۳ میلیارد و ۸۸۸ میلیون تومان بود، رشد حدود ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85204950/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری