نگاهی آماری به تحولات اقتصادی دو سال اخیر/ دولت سیزدهم چه اقتصادی را تحویل گرفت؟


تهران- ایرنا- دولت سیزدهم در حالی کشور را تحویل گرفت که نرخ تورم با نزدیک شدن به مرز ۶۰ درصد طی ۸۰ سال گذشته بی‌سابقه بود؛ در عین حال رشد نقدینگی و پایه پولی یکی دیگر از آسیب‌های اساسی و جدی بود که کشور طی هشت سال دولت قبل وارد شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85238735/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری