نگاهداری: حوزه صنعت و تولید است که می‌تواند پیشران تحول اقتصادی کشور باشد

بابک نگاهداری  در گفت و گو با ایسنا به ارائه توضیحاتی درباره حواشی ایجاد شده در پی سخنرانی اخیر وی در نشستی تخصصی با موضوع «چالش‌ها و فرصت‌های صنعت و تولید در ایران» که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد پرداخت و گفت: اتفاقی در حدود یکی دو سال گذشته در کشور ما رخ داده است که اولاً نخبگان و صاحب‌نظران خیلی ایده‌های مثبت را با مردم در میان نمی‌گذارند و بیشتر نیمه‌های خالی لیوان برای مردم گفته می‌شود؛ همزمان با این وضعیت، آفتی در فضای مجازی و رسانه‌ای ما شکل گرفته است و آنها رغبت دارند که به انتشار بخش‌های منفی آمار و نقاط ضعف بپردازند این درحالیست که باید همواره چالش‌ها را در کنار فرصت‌ها ببینیم؛ حاصل تلفیق این دو عامل القای فضای ناامیدی به مردم و کاهش امید به آینده است که اندکی خطرناک است و باید حواس‌مان باشد چراکه رهبری هم تاکید دارند که فضای امید آفرینی به سمت آینده‌ای بهتر باید خروجی کار باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: همچنین مطرح کردم که در حوزه انرژی به خاطر جریانات سیاسی و بین‌المللی و رقابت‌هایی که در منطقه وجود دارد و همچنین تحریمی که علیه کشور ما شکل گرفته است و اینکه اگر ترامپ برنده انتخابات آینده شود ممکن است که باعث تشدید اجرای تحریم‌ها شود یا اینکه اگر بایدن رای بیاورد وابستگی مالی ما به امارات افزایش می‌یابد و حوزه انرژی نیز حوزه‌ای نیست که بتوانیم روی آن تمرکز ویژه‌ای داشته باشیم. در انتها جمع بندی کردم که این حوزه صنعت و تولید است که می‌تواند پیشران تحول اقتصادی کشور باشد.

وی با بیان اینکه «مطالبی که منتشر شد و بطور وسیعی نیز به فضای مجازی انتقال پیدا کرد، در جمع حدود ۸ الی ۹ نفر از صاحبان صنایع و تولید کنندگان مطرح شده است»، اظهار کرد: در این نشست مطالبی در خصوص اهمیت تولید در کشور و رویکردی که باید برای تولید در پیش بگیریم، ارائه دادم؛ بحث من این بود که با توجه به شرایطی که داریم و اینکه به دنبال رشد اقتصادی هستیم شاید حوزه خدمات و کشاورزی ظرفیت زیادی برای رشد ۸ درصد اقتصادی نداشته باشند و ظرفیت اصلی در حوزه تولید و انرژی نهفته است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پی برخی حواشی ایجاد شده پیرامون سخنرانی اخیر وی در نشستی تخصصی تاکید کرد: بحث من این بود که با توجه به شرایطی که داریم و اینکه به دنبال رشد اقتصادی هستیم شاید حوزه خدمات و کشاورزی ظرفیت زیادی برای رشد ۸ درصد اقتصادی نداشته باشند و ظرفیت اصلی در حوزه تولید و انرژی نهفته است اما با توجه به برحی مولفه‌ها، حوزه انرژی نیز حوزه‌ای نیست که بتوانیم روی آن تمرکز ویژه‌ای داشته باشیم؛ بر همین اساس جمع بندی کردم که این حوزه صنعت و تولید است که می‌تواند پیشران تحول اقتصادی کشور باشد.

نگاهداری عنوان کرد: در این جلسه همچنین گفتم که با توجه به مزیت‌هایی که در عرصه تولید در کشورهای منطقه داریم و با توجه به اشتیاقی که در کشورهای منطقه شکل گرفته تا خود را صنعتی کنند، ایران می‌تواند به رهبر و راهبر زنجیره‌های صنعتی منطقه تبدیل شود و در تعریف تولیدات مشترک بین ایران و این کشورها، رهبری زنجیره‌های صنعتی را به دست آوریم؛ حاصل این مطالب یک رویکرد تحولی برای صنعت بود و صحبتی در جمع محدودی از تولید کنندگان برای ارائه چشم‌انداز مثبت نسبت به تحول صنعتی جامعه ارائه شد اما آنچه از این مباحث در رسانه‌ها منتشر شد، به صورت تحریف شده و اینگونه بود که یک بخش منتشر شده و بخش  دیگر منتشر نشده بود؛ گویا که صحبت من درباره آقای ترامپ و انتخابات آمریکا بوده است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402120502816/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C

وی گفت: آنهایی که بر هم زدن آرامش روحی و روانی مردم را کسب و کار خود کردند، صحبتی را که جهت امیدآفرینی برای تولید و رهبری صنعتی ایران در منطقه مطرح شد، به خبری درباره انتخابات آمریکا تبدیل کردند که این اقدام نه خدمت به مردم بلکه ظلم به مردم و کشور است.