نکول بدهی آمریکا دشمن‌شادکن است


تهران- ایرنا- رئیس بانک فدرال رزرو ایالت فیلادلفیا، نکول بدهی آمریکا را دشمن‌شادکن دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030181/%D9%86%DA%A9%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری