نوید توسعه دیار نخل و آفتاب؛ تحقق رویاهای دیرین مردم صبور + فیلم


زاهدان- ایرنا- دومین سفر رییس جمهور بعد از آغاز به کار دولت مردمی به استان سیستان و بلوچستان بود؛ استانی که به اذعان کارشناسان گنجینه پنهان کشور است اما متاسفانه آن‌گونه که باید از سرمایه‌های گران‌بهای نهفته در آن استفاده نشده و تامین زیرساخت های اساسی در آن برای بهبود رونق اقتصادی امری اجتناب ناپذیر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965796/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D9%84-%D9%88-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری