نوسازی سازمان خصوصی‌سازی با نگاه مبتنی بر مدیریت و مولد سازی دارایی‌های دولت


تهران- ایرنا- وزیر اقتصاد گفت: مولدسازی شاید شاه بیت وظایف جدید سازمان خصوصی‌سازی است و مذاکرات لازم برای پیشنهاد اصلاح اساسنامه سازمان با رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور انجام شده به نحوی که سازمان نه با نگاه مبتنی بر خصوصی سازی بلکه با نگاه مدیریت دارایی‌ها و مولدسازی دارایی‌های دولت نوسازی شود و برای این وظایف ساختاری تجهیز شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85207587/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری