نوبت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی به مودیان حقوقی رسید


شهرری- ایرنا- رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تاکنون قانون پایانه های فروشگاهی برای مودیان بزرگ و شرکت های دولتی اجرا شده اما از ابتدای سال آتی برای همه مودیان حقوقی اجرا خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85043500/%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری