نهمین جلسه ستاد بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تشکیل شد


تهران- ایرنا-  نهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با حضور جانشین رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونان و رؤسای امور سازمان تشکیل شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85238782/%D9%86%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری