نهایی شدن بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در کمیسیون تلفیق/ نگاه تحولی دولت در بودجه


تهران- ایرنا- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از نهایی شدن بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در کمیسیون تلفیق طی روزهای آینده خبر داد و گفت: نگاه تحولی که دولت در بودجه و توزیع اعتبارات پیش بینی کرده، می‌تواند تحولی ایجاد کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85446414/%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری