نمایندگان از طرح مالیات بر عایدی سرمایه حمایت می‌کنند


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مجلس از طرح مالیات بر عایدی سرمایه حمایت می‌کنند که بعد از تصویب نیازمند اهتمام جدی دولت در اجرای این طرح است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85015231/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری