نماینده مجلس: در برنامه هفتم به حمایت از مناطق محروم توجه ویژه‌ای خواهد شد


نماینده مردم سراوان و مهرستان در مجلس شورای اسلامی، گفت: حمایت از استعداد ها و پتانسیل های منطقه‌ای و حمایت از مناطق محروم و کم برخوردار، از مهم ترین اولویت‌های برنامه هفتم خواهد بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85143371/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C