نماینده مجلس: در برنامه هفتم به حفظ ارزش پول ملی توجه ویژه‌ای شده است


تهران- ایرنا- نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی گفت: حفظ ارزش پول ملی و دلار زدایی از مهمترین مسائل اقتصادی در کشور هستند که در برنامه هفتم، به آنها توجه ویژه ای شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85143295/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C