نماینده مجلس: دانشگاه در خصوص مشکلات اقتصادی خنثی رفتار کرده است


مشهد-ایرنا- نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: ما مدعی نیستیم که مجلس شورای اسلامی بی اشکال است اما دلیل این که تا این حد دانشگاه های کشور در مسائل اقتصادی خنثی عمل می کنند و خود را از اداره جامعه مبرا می دانند، چیست؟


منبع: https://www.irna.ir/news/85045705/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%86%D8%AB%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری