نماینده مجلس ادعایش علیه سازمان برنامه و بودجه را پس گرفت


تهران – ایرنا – یک نماینده مجلس که ادعای دستکاری لایحه بودجه توسط سازمان برنامه را مطرح کرده بود، از اظهاراتش عقب‌نشینی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980119/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری