نماینده فومن: واردات بی رویه برنج انگیزه را از کشاورزان گرفته است

وی در ادامه اظهار کرد: پایه و اساس تصمیم درست برای واردات برنج داشتن آمار دقیق است. برنجکاری تنها در استان‌های شمالی انجام نمی شود بلکه به صورت مثال استان خوزستان حدود 140 هزار هکتار اراضی تحت کشت برنج دارد. واردات بی رویه باعث شده تا کشاورزان برنجکار انگیزه ای برای کشت نداشته باشند. 

به گزارش ایسنا، خلیل بهروزی‌فر در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس، خطاب به وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: سرانه مصرف برنج کشور سالانه 2 میلیون و 800 هزار تن بوده و در حال حاضر میزان تولید کشور 2 میلیون و 200 هزار تن است. واردات بی رویه  برنج باعث نابودی کشاورزان برنجکار شده است. 

نماینده مردم فومن در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تصمیم گیری برای واردات برنج باید بر اساس آمار دقیق بوده و در شرایطی انجام شود که برنج داخلی از کشاورزان خریداری شده باشد.

نماینده مردم فومن در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: محصول سال گذشته روی دست کشاورزان برنجکار باقی مانده و اقدام جدی برای خرید تضمینی انجام نشده است. باید شرط اول برای دادن مجوز به واردکنندگان برنج خرید برنج داخلی باشد. 

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051710439/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87