نقش ناگفته دکتر داوودی در حفظ ارزش پول ملی و مقابله با سیاست‌های تورمی


تهران – ایرنا – . پافشاری مرحوم داوودی به عنوان استاد تمام اقتصاد بر حفظ ارزش پول ملی و معیشت مردم موجب شده بود تا همواره مورد هجمه رانت‌خواران ارزی، برخی تجار و صادرکنندگان انحصارگر، دلالان و بورس‌بازان قرار گیرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85451363/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری